Länkar:

Föreningar:

SSA Sverige Föreningen Sveriges Sändaramatörer
NRAL Norge Norsk Radio Relay Leage
SRAL Finland Suomen Radioamatöörillitto ry
EDR Danmark Exprimenterende Danske Radioamatører
IRA Island Íslenskir Radíóamatörar
Länklista IARU Andra nationella föreningar
ESR - Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer
BARTG UK British Amateur Radio Teledata Group
JARTS Japan Japanese Amateur Radio Teleprinter Society

Program:

WSJT-X K1JT Program för flera digitala moder; FT4, FT8, JT65, MSK144 m.m.
MMTTY JE3HHT RTTY med ljudkort
MM Hamsoft JE3HHT Diverse andra ljudkortsprogram
DigiPan KH6TY PSK-program
WinPsk AE4JY PSK-program
JVComm32 DK8JV RTTY/FAX/SSTV/SYNOP/NAVTEX-program
OH2GI-Ham system OH2GI Testprogram för RTTY och CW
RCKRtty DL4RCK Test- och loggprogram för RTTY och CW
RTTY WF1B Testprogram for RTTY, last version, free but no more support
XPWare KF7XP Program för RTTY och andra digitala moder
Log converters SP7DQR Program för konvertering av testloggar mellan olika format, t.ex. Cabrillo och ADIF
CWtype UA0OV Telegrafisändningsprogram
Logger K4CY Loggprogram
CW Pileup G4ZFE CW pilupprogram
Mosh SM6KFY Telegrafisändningsprogram

Nyttiga hemsidor:

SK3BG Amatörradio SK3BG Contestdatabas
AA5AU RTTY med MMTTY Nybörjartips om RTTY med MMTTY
rttycontesting RTTY/Writelog Tips om RTTY-testkörning med Writelog av AA5AU
MODS-DK Utrustning Manualer och modifikatonstips av amatörradioutrustningar och länkat till tillverkarna
WM2U Digital Radio Inkoppling till transciverar och annat inom digital radio
DX-tuners Remote receivers Fjärrtstyrda mottagare mm.
Div ljudkortsprogram DL9QJSammanställning av ljudkortsprogram

Om någon länk inte fungerar meddela webmaster:    Klicka  HÄR