Medlemskap:

Bliv medlem !

Medlemsavgift.

Eftersom vår tidning SARTG News ej utkommit fullt ut under 2006 och utgivningen är osäker under 2007 så beslöt kongressen att alla som betalt medlemsavgiften för 2006 kvarstår som medlemmar även 2007 och behöver ej betala någon medlemsavgift för 2007.

Ny medlemmar ska betala in en engångsmedlemsavgift på 150 SEK, kontakta kassören SM7BHM för komma överens om betalningssätt.

SARTG stadgar.